Od 2008 roku jesteśmy wspólnikami, którzy systematycznie działają na rzecz rozwoju Artenergii. Naszym celem jest praca, która przynosi efekty. Opowiedzieliśmy się po stronie ekologii i odważnie realizujemy projekty, które służą rozwojowi oraz zastosowaniu energii odnawialnej. Przygotowujemy projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych, które zabezpieczamy prawnie. Dbamy o interesy swoje i właścicieli gruntów. Stawiamy na jakość i dobrze ukierunkowany postęp w dziedzinie ekologii. Jesteśmy zdeterminowani do wykonywania solidnej i efektywnej pracy. Zapraszamy do współpracy: osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i samorządy, firmy deweloperskie z sektora energii odnawialnych, inwestorów gotowych wspólnie budować farmy wiatrowe i fotowoltaiczne na bazie naszych projektów, urbanistów oraz specjalistów w zakresie ochrony środowiska Jesteśmy otwarci na współpracę i rzetelnie wypełniamy powierzone nam zadania.