Polska jest krajem, który ze względu na swoje położenie geograficzne i geopolityczne należy dzisiaj do najatrakcyjniejszych miejsc dla inwestycji w energię alternatywną.

 

Fakt przystąpienia do Unii Europejskiej w roku 2004 nakłada na nasz kraj dodatkowe zobowiązania, także względem osiągnięcia odpowiednich proporcji dla produkcji energii alternatywnej. Tworzyć będziemy jeszcze przez wiele lat niemalże nieograniczony potencjał dla powstawania tego typu inwestycji. Na obszarze 312.670km² działa obecnie zaledwie 9 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,3MW i około 750 farm wiatrowych o łącznej mocy 2.655MW [Urząd Regulacji Energetyki 2013]. W Polsce ceny energii pochodzącej z odnawialnych źródeł należą do najwyższych w Unii Europejskiej [Towarowa Giełda Energii]. Jesteśmy krajem, któremu przyznano w ramach europejskich funduszy na rzecz poprawy infrastruktury największe dotacje ze wszystkich krajów Unii. Atrakcyjność tego argumentu podnosi fakt, że energia alternatywna należy do absolutnych priorytetów jeśli chodzi o cele, na które te fundusze mają być przeznaczane.